Algemeen
SLO richt zich binnen meerdere projecten op de verbetering van de aansluiting onderbouw en bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

Vaak komt van scholen het verzoek om specifiek ondersteuning te bieden voor het derde leerjaar havo/vwo. Dat is immers een ingewikkeld leerjaar waarin het keuzeproces centraal staat, maar ook een jaar waarin leerlingen bij elkaar in de klas zitten die een vak wel denken te gaan kiezen, maar andere niet.

Dat leidt tot vragen als:

  • Hoe kunnen we leerlingen in het derde leerjaar beter motiveren vooral voor de lessen in vakken die zij waarschijnlijk niet gaan kiezen?
  • Hoe kunnen we voorkomen dat leerlingen in het vierde leerjaar spijt krijgen van hun keuze voor bepaalde vakken en daardoor studievertraging oplopen?
  • Hoe kunnen we leerlingen goed voorbereiden op de tweede fase en op de eisen die binnen de vakken aan hen gesteld worden?
  • Hoe kunnen we docenten toerusten om binnen één klas les te geven aan de hand van twee programma’s?

Differentiatie 3 havo/vwo

SLO heeft een project Differentiatie 3 havo/vwo  uitgevoerd in de periode 2008- 2011. De opbrengst van dit project vindt u op deze website. Het project heeft twee doelen:

  1. Op de eerste plaats het aanbieden van onderwijs op maat door - na de voorlopige profielkeuze - het aanbieden van een programma voor leerlingen die het vak willen gaan kiezen of hierover nog aarzelen en een programma voor leerlingen, die het niet willen gaan kiezen. Dit verhoogt de motivatie van leerlingen omdat het onderwijs dat ze krijgen beter past bij wat ze in het vierde leerjaar gaan doen.
  2. Het tweede doel van het project is het proefdraaien bij een vak dat leerlingen misschien willen gaan kiezen. In de laatste maanden van het derde leerjaar kiezen leerlingen zelf bij welke vakken ze willen proefdraaien met de manier van onderwijs in de tweede fase, zowel wat betreft inhoud als didactiek. Bevalt het niet dan kunnen leerlingen alsnog een ander vak kiezen, voordat ze de overstap maken naar de bovenbouw. Immers de leerlingen moeten aan het einde van het derde leerjaar nog alle profielen kunnen kiezen en die mogelijkheid blijft open ook als docenten met het gedifferentieerd materiaal werken. Lesgeven met een gedifferentieerde aanpak verhoogt de kans dat leerlingen de juiste keuze maken voor vakken, omdat ze nu kiezen op basis van hun ervaringen tijdens de proefperiode.