Drie groepen leerlingen
Drie groepen derde klas leerlingen tijdens de periode van differentiatie

Wij onderscheiden drie groepen leerlingen:

  • doorstromers: leerlingen voor wie het gaandeweg duidelijk is dat zij het betreffende vak gaan kiezen;
  • afbuigers: leerlingen voor wie het gaandeweg duidelijk is dat zij het betreffende vak niet gaan kiezen;
  • de wikkers en wegers: leerlingen die nog niet zeker weten of zij het vak kunnen, willen of moeten kiezen. Verdiepende ervaringen met het vak kunnen helpen bij hun keuze.

Het gedifferentieerde lesprogramma voor doorstromers en voor afbuigers is afgestemd op de betreffende groep leerlingen.

Doorstromers

Bij de ‘doorstromers’ is gezocht naar leeractiviteiten die hen sterker maken in hun keuze en die in het perspectief van het gekozen profiel van de tweede fase liggen. Deze leerlingen doen daarbij ervaring op met de kennis en vaardigheden die van hen in de tweede fase verwacht worden. De inhoud staat in het perspectief van het examenniveau en van de wijze waarop het vak in een vervolgopleiding die bij het profiel aansluit, aan de orde komt. Deze leeractiviteiten zijn te kenmerken als verdiepend en onderzoekend/ontwerpend van aard en vragen meer abstractievermogen. Er wordt inzicht in de vakconcepten, analyseren en formeel denken van de leerlingen verwacht. Bij de klassikale instructie wordt gewerkt op een manier die een beetje lijkt op de instructie in de tweede fase. Het is niet de bedoeling dat het niveau van de leeractiviteiten de leerlingen afschrikt maar het moet hen wel uitdagen.

Wikkers en wegers

De ‘wikkers en wegers’ volgen hetzelfde programma als de doorstromers. In het programma krijgen de leerlingen leeractiviteiten waarbij ze al doende ervaring opdoen met het vak en de wijze en het niveau waarop ze er in de tweede fase mee moeten kunnen werken. Bij hen wordt extra aandacht besteed aan de opgedane ervaringen. Reflectieactiviteiten - van henzelf en vervolgens met de docent- geven zicht op de keuze die het beste gemaakt kan worden.

Afbuigers

Bij de ‘afbuigers’ wordt gezocht naar leeractiviteiten die aansluiten op de basiskennis van het vak die afgerond is in de voorafgaande periode. De inhoud staat in het volgende perspectief: de relevantie van het vak in de samenleving (op welke wijze levert het daaraan een bijdrage of functioneert het daarin?). Er is sprake van eenvoudige toepassing van vakconcepten, de leeractiviteiten zijn eerder informatief dan onderzoekend van aard. De toepassingen zijn toerustend voor de samenleving: leerlingen zien in welke situaties toepassingen van het vak aan de orde zijn in hun omgeving. Het is dan ook eerder op verbreding georiënteerd dan op verdieping.