Organisatiemodellen
SLO heeft met de pilotscholen in het project Differentiatie 3 havo/vwo twee organisatiemodellen beproefd. Een model waarbij de leerlingen na de voorlopige profielkeuze opnieuw geclusterd worden in groepen van leerlingen die het vak wel gaan kiezen en die dit niet doen (homogene groepen) en een tweede model waarbij de differentiatie binnen de eigen klas plaats vindt (heterogene groepen).

Beschrijvingen van de twee modellen zijn te lezen onder Organisatie. De evaluatie en bevindingen van scholen die hier al mee gewerkt hebben zijn te lezen onder de Pilots. De pilotscholen zijn de leerlingen die aan de pilot hebben meegedaan gaan volgen in hun schoolloopbaan. Het doel van de scholen is dat:

  • het aantal leerlingen dat in het begin van het vierde leerjaar alsnog van vak wil wisselen, afneemt in vergelijking met voorafgaande jaren;
  • het aantal leerlingen dat na het behalen van het diploma aangeeft spijt te hebben van het gekozen profiel met bijbehorende vakken, afneemt in vergelijking met voorafgaande jaren;
  • de groep leerlingen die zichzelf overschat wat betreft hun capaciteiten voor de te kiezen vakken en de groep leerlingen die zichzelf onderschat, afneemt in vergelijking met de voorafgaande jaren;
  • er sprake is van gemiddeld hogere cijfers voor de deelnemende vakken in leerjaar vier in vergelijking met de voorafgaande jaren.