Didactiek
De didactiek in de tweede fase verschilt van de didactiek in de onderbouw. Leerlingen geven zelf aan de overstap naar de bovenbouw havo/vwo groot  te vinden. Van hen wordt meer zelfstandigheid verwacht, het tempo ligt hoger en er is niet zoveel tijd om te wennen aan de eisen die aan hen gesteld worden. Vaak vindt al na enkele maanden het eerste schoolexamen plaats.

In de periode van het proefdraaien door leerlingen die het vak denken te gaan kiezen, is door SLO gekozen voor een kennismaking met de tweede fase didactiek.

Er zijn vier onderdelen van de didactiek beschreven, waarin gedifferentieerd kan worden:

 1. mate van zelfstandigheid
  Leerlingen die het vak denken te gaan kiezen gaan meer zelfstandig opdrachten uitvoeren en er zelf over nadenken. Leerlingen die het vak niet gaan kiezen krijgen meer directe ondersteuning van de docent.
 2. manier van klassikale instructie
  De uitleg aan leerlingen die het vak denken te gaan kiezen, is abstracter, meer conceptueel en verdiepend. De uitleg aan de leerlingen die het vak niet gaan kiezen is meer concreter en toepassingsgericht.
 3. het plannen van de eigen studie
  Van leerlingen die het vak willen gaan kiezen, wordt gevraagd meer te plannen en grotere gehelen te bestuderen, van leerlingen die het vak niet gaan kiezen wordt dit niet gevraagd.
 4. het keuzeproces
  Leerlingen krijgen van de docent feedback op de voorlopige keuze die ze gemaakt hebben voor het vak. Zijn ze van plan het vak te gaan kiezen, dan krijgen ze een reactie op hun inzet, werkhouding en niveau in de proefperiode. Maar zijn leerlingen van plan het vak niet te kiezen dan kunnen hun goede prestaties in de proefperiode aanleiding geven om hen te vragen er opnieuw over na te denken.

De verdere uitwerking van de gedifferentieerde didactiek is te lezen in Didactiek voor de tweede fase, hieronder te downloaden. Er is een aparte versie voor wiskunde omdat de differentiatie bij dit vak een keuze voor een van de wiskundevarianten inhoudt.

TIP!

Differentiëren binnen één groep leerlingen (heterogene groep) vraagt veel van de docent. SLO heeft hieronder een notitie opgenomen over klassenmanagement bij differentiatie, met tips voor de docent.