Organisatie
De ervaring van 11 scholen bij het uitvoeren van Differentiatie 3 havo/vwo laat zien dat er verschillende manieren zijn om binnen een school een stap te zetten naar gedifferentieerd onderwijs in het derde leerjaar.

Er zijn scholen die kiezen voor de start bij één vak en daarbij de selectie maken voor de vaksectie die daarvoor gemotiveerd is. Op grond van deze ervaringen hopen ze ook andere vaksecties enthousiast te maken voor deze ontwikkeling. En er zijn scholen die de keuze maken voor een gezamenlijk beleid van gedifferentieerd onderwijs in het derde leerjaar en starten met enkele secties, later uitgebreid met meerdere vaksecties.

Als een school kiest voor een gezamenlijk beleid kan het raadzaam zijn een kleine inventarisatie te maken of aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan. SLO heeft hiervoor een instrument ontwikkeld, namelijk Monitor onderwijsontwikkeling: Is de school toe aan invoering van gedifferentieerd onderwijs in 3 h/v?

Hoofdkeuze bij de organisatie van gedifferentieerd onderwijs in het derde leerjaar betreft de keuze voor homogene of heterogene groepen. Bij het homogene model worden de leerlingen na de voorlopige profielkeuze opnieuw geclusterd in groepen van leerlingen die het vak wel denken te gaan kiezen en die dit niet gaan doen. Bij het heterogene model vindt  de differentiatie binnen de eigen klas plaats. Beschrijvingen van deze modellen zijn te lezen onder Homogene groepen en Heterogene groepen.

Verder zijn er onder Downloads nog documenten te vinden te gebruiken bij de invoering van gedifferentieerd onderwijs.