Pilots
In het project Differentiatie 3 h/v is ervoor gekozen om eerst een pilot uit te voeren op een aantal scholen gedurende drie jaar en de effecten daarvan te onderzoeken en te vergelijken.

SLO wil scholen stimuleren bij onderwijsvernieuwingen eerst te onderzoeken wat de effecten van de  pilot zijn, voordat de veranderingen definitief worden doorgevoerd. Bij aanvang van het project vroegen scholen zich af of door het gebruik van programma’s op maat leerlingen meer gefundeerd gaan kiezen voor een vak en er in het vierde leerjaar minder leerlingen nog van vak gaan veranderen. Ook waren ze benieuwd hoeveel leerlingen na het proefdraaien met een vak op tweede fase niveau hun keuze voor een vak gingen herzien.

Door het werken met twee verschillende organisatiemodellen raakten scholen geïnteresseerd in de vergelijking van de effecten van het gebruik van het ene organisatiemodel, waarbij leerlingen opnieuw ingedeeld worden in homogene groepen en het andere model waarbij leerlingen binnen de eigen klas een gedifferentieerd programma krijgen aangeboden. Ook dat is onderzocht in de pilot.

De pilot moet ook informatie opleveren over de voorwaarden waaronder gedifferentieerd onderwijs tot een succes kan worden. Op alle scholen bleek één pilotjaar te kort om alle organisatorische kanten van het project in de vingers te krijgen en om de deelnemende docenten voldoende vaardig te maken in het geven van gedifferentieerd onderwijs.

In het overzicht pilotscholen zijn alle gegevens (gekozen vakken en organisatiemodel) te vinden van de  9 scholen die uiteindelijk hebben meegedaan met de pilot.

Onderzoeksmethoden

Er zijn enquêtes afgenomen onder leerlingen en docenten die meegedaan hebben aan de pilot en ook – een jaar later- onder de vierde klas leerlingen, die vanuit hun ervaringen met de tweede fase konden terugblikken op de pilot. Er zijn lessen gedifferentieerd onderwijs op de scholen geobserveerd en ook filmopnames gemaakt van dergelijke lessen.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn te vinden onder Resultaten van pilots.