Overzicht pilotscholen
In het overzicht pilotscholen zijn alle gegevens (gekozen vakken en organisatiemodel) te vinden van de  9 scholen die uiteindelijk hebben meegedaan met de pilot.