Toetsen

Bij gedifferentieerd lesmateriaal horen gedifferentieerde toetsen. Bij de verschillende vak programma’s zijn toetsen gemaakt voor leerlingen die het vak wel denken te gaan kiezen en voor leerlingen die dit niet denken te gaan doen.

U vindt de toetsen na aanklikken van het betreffende vak.

De antwoorden op de toetsen zijn te vinden bij het betreffende vak onder vakinhoud, in de docentenhandleiding.