Biologie
Bij de lessen van 'Duurzame Natuur' is een toets ontwikkeld.

De toets past bij de begrippen die doorstromers en afbuigers hebben aangeleerd en zijn dan ook verschillend. Voor de doorstromers worden de begrippen gebruikt die ook in de bovenbouw bij dit thema worden gehanteerd. Voor de afbuigers worden de begrippen uit de onderbouw gebruikt.
De toetsen kunnen voorbeeldmatig worden gebruikt en aangevuld worden met eigen toetsitems.

Omschrijving downloads
Voorbeeld toetsen biologie: 3 havo afbuigers

 

Voorbeeld toetsen biologie: 3 havo doorstromers

 

Voor nadere informatie over organisatorische zaken kunt u terecht bij SLO-medewerker
Frederik Oorschot en voor vakinhoudelijke zaken bij de auteurs Maaike Rodenboog en Ange Taminiau