Frans

Het is aan te bevelen bij de overgang naar de bovenbouw de moderne vreemde talen af te sluiten met een vaardighedentoets. Zo weet de leerling dat hij voldoende vaardigheden heeft opgedaan om met succes de tweede fase in te gaan. Voor Frans ligt dat niveau voor de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) bij A2 van het ERK. De vastlegging van dat niveau is het resultaat van breed overleg in het Masterplan ERK. Voor de productieve vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en schrijven) zal A2 nog niet helemaal bereikt zijn, maar vwo-leerlingen zullen goed op weg zijn, anders halen zij het streefeindniveau (B1) niet.

SLO stelt dan ook voor aan het eind van het derde leerjaar havo/vwo een vaardighedentoets zoals van DELF scolaire af te nemen. Deze opgaven staan op een vast niveau. Om enige mate van differentiatie aan te brengen in de toetsen kan de docent in de beoordeling voor de havoleerlingen de cesuur iets soepeler hanteren.  

Toetsen
Omschrijving Downloads
Voorbeeld eindtoets Frans: luisteren

Voorbeeld eindtoets Frans: mondeling

 
Voor nadere informatie over vakinhoudelijke zaken kunt u terecht bij de auteur Kim de Jong.

 

Luistertoetsen

 

Exercice 1

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Exercice 2

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Excercice 3

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Excercice 4

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.