Natuurkunde

Bij het gedifferentieerde lesmateriaal voor natuurkunde zijn vier voorbeeldtoetsen ontwikkeld. Voor de module Zon, aarde en maan en voor de module Bewegen zijn er twee toetsen ontwikkeld: één  voor doorstromers en één voor de afbuigers. In de toets is aan gegeven welke vragen voor vwo bedoeld zijn.
 
De toetsen zijn gebaseerd op het voorbeeldlesmateriaal voor natuurkunde dat te vinden is op deze website en laten één mogelijkheid zien hoe dit lesmateriaal getoetst kan worden. De antwoorden van de toetsen zijn te vinden in de docentenhandleiding.
 
Voor nadere informatie over organisatorische zaken kunt u terecht bij SLO-medewerker
Frederik Oorschot voor vakinhoudelijke zaken bij de auteur Jos Paus.

Toetsen
Omschrijving Downloads
Voorbeeld toetsen module Bewegen, afbuigers 

Voorbeeld toetsen module Zon, aarde en maan, afbuigers 

Voorbeeld toetsen module Bewegen, doorstromers

Voorbeeld toetsen module Zon, aarde en maan, doorstromers