Scheikunde
Voor het afsluiten van Module 1 (Stoffen en reacties) zijn voor scheikunde de volgende gedifferentieerde toetsen voor havo ontwikkeld.
De toetsen zijn gemaakt en afgenomen in het schooljaar 2009-2010 door R. Braun van het Sintermeertencollege te Heerlen. SLO heeft er slechts enkele kleine wijzigingen in aangebracht.
 
Toetsen
Omschrijving downloads
Voorbeeld toetsen scheikunde: 3 havo afbuigers

 

Voorbeeld toetsen scheikunde: 3 havo doorstromers

 

 Voor nadere informatie over organisatorische zaken kunt u terecht bij SLO-medewerker
Frederik Oorschot, voor vakinhoudelijke zaken bij Emiel de KLeijn