Vakinhoud

SLO heeft gedifferentieerde onderwijsprogramma’s gemaakt voor vakken die door leerlingen gekozen kunnen worden in de bovenbouw van de tweede fase.
In de laatste maanden van het derde leerjaar kan gebruik gemaakt worden van de volgende differentiatie:

  • Leerlingen die het vak denken te gaan kiezen krijgen een programma waarmee ze kennis maken met het niveau, de inhoud en de didactiek van het vak in de tweede fase.
  • Leerlingen die het vak niet denken te gaan kiezen, krijgen een programma gericht op relevantie voor de algemene ontwikkeling.

U vindt de gedifferentieerde programma’s na aanklikken van het betreffende vak.