Aardrijkskunde
SLO heeft gedifferentieerd lesmateriaal voor aardrijkskunde ontwikkeld. Het lesmateriaal bestaat uit vier verschillende lespakketten. Voor de havoleerlingen die het vak wel kiezen (doorstromers) en niet kiezen (afbuigers). Hetzelfde geldt voor het vwo alleen dan op een moeilijker niveau. Het lesmateriaal is methodevervangend en gebaseerd op 12 weken met twee uur aardrijkskunde per week.

Uitgangspunt hierbij is geweest om leerlingen een goed beeld te geven wat aardrijkskunde is en hoe aardrijkskunde wordt vormgegeven in de tweede fase. En om leerlingen die het vak niet kiezen zó aan aardrijkskunde te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere algemene ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om veldwerk te doen en te leren presenteren in beeld en woord. De leerlingen die het vak wel willen kiezen gaan vast wennen aan de manier van werken bij aardrijkskunde van de tweede fase. Centrale gedachte is om leerlingen het samenspel tussen mens en natuur aan te bieden met de achterliggende processen en structuren op beginnerniveau.

Beschrijving van de modules voor de doorstromers

De lange adem van de geografie
Een groot deel van het bovenbouwprogramma bestaat uit fysische geografie. Deze lessen gaan over de geologische tijden en de processen die zich al miljoenen jaren spelen en vandaag nog spelen. Na een les theorie vindt er toepassing plaats van het geleerde.
De gevolgen van de geologische processen worden zichtbaar in de laatste lessen over delfstoffen. Hier wordt een koppeling gemaakt met de sociale geografie. Het voorkomen van delfstoffen in ontwikkelingslanden heeft gevolgen voor de maatschappij daar.

Aardrijkskunde beslist!
Een wezenlijk onderdeel van aardrijkskunde is veldwerk doen. In de lessen 'Aardrijkskunde beslist!' bereiden de leerlingen veldwerk voor en voeren dat uit in een (winkel)centrum van de gemeente waar de school staat. In de voorbereiding gaat het over het ontstaan van steden en het leren opstellen van een hoofd- en deelvragen. In de uitwerking gaan de leerlingen een nieuw centrumplan bedenken. Relevante data worden verzameld aan de hand van een te maken functiekaart en het gebruik van EduGis. Het centrumplan wordt gepresenteerd.

Beschrijving van de modules voor de afbuigers

Aardrijkskunde is alles
In de lessen over 'Aardrijkskunde is alles' komen relevante begrippen uit de onderbouw terug in een nieuwe situatie. De leerlingen zien waar aardrijkskunde allemaal voorkomt in het dagelijks leven en leren hoe ze een regio kunnen indelen. Vervolgens kiezen de leerlingen een land en maken daar een werkstuk over. Daarbij laten ze zien dat ze de begrippen van de afgelopen jaren uit de aardrijkskunde beheersen.

Aardrijkskunde beslist!
Evenals de doorstromers doen de afbuigers een veldwerk in de stad. De leerlingen leren over het ontstaan van steden en wereldsteden. Ze maken een functiekaart maar anders dan bij de doorstromers richten de afbuigers zich op een nieuw te ontwerpen gebouw in het stadscentrum. Bij de presentatie laten ze zien hoe dat gebouw er uit gaat zien, welke functie het krijgt en op welke locatie het moet komen in het centrum.


Voor nadere informatie kunt u terecht bij SLO-medewerker Frederik Oorschot.

Downloads

Kies jij aardrijkskunde?
Omschrijving Download
Lesmateriaal doorstromers havo

Lesmateriaal doorstromers vwo

Lesmateriaal afbuigers havo

Lesmateriaal afbuigers vwo

Docentenhandleiding havo

Docentenhandleiding vwo

Aanvullende PowerPointpresentatie Aardrijkskunde beslist!

Aanvullende PowerPointpresentatie De lange adem van de geografie (alleen voor doorstromers havo/vwo)

Informatie over de inhoud van het vak aardrijkskunde die in de hele onderbouw aan bod kan komen is te vinden op www.leerplaninbeeld.slo.nl. Tevens zijn daar beschrijvingen van doorlopende leerlijnen te vinden van de onderbouw naar de bovenbouw voor het vak aardrijkskunde en het leergebied Mens en maatschappij.