Biologie
SLO heeft een tweetal gedifferentieerde modules voor biologie ontwikkeld. De modules kunnen aanvullend gebruikt worden bij een eigen methode.

Uitgangspunt hierbij is geweest om leerlingen een goed beeld te geven van wat biologie is en hoe biologie wordt vorm gegeven in de tweede fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan biologie te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken.

In de module 'Duurzame Natuur' worden leerlingen in aanraking gebracht met beslissingen die genomen worden over de inrichting van natuurlandschap in Nederland.
Het lesmateriaal is er in twee varianten: één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers).
Het lesmateriaal is ontwikkeld volgens de concept-context methode en bestaat uit drie onderdelen. In de aanleercontext maken de leerlingen kennis met de begrippen die centraal staan in de module, in de oefencontext doen de leerlingen onderzoek in een natuurgebied in de omgeving van de school en in de toetscontext worden begrippen en onderzoeksvaardigheden getoetst.

Beschrijving van de modules

Voor doorstromers en wikkers en wegers
Leerlingen doen onderzoek in een natuurgebied vanuit het standpunt van een belangengroep. Deze belangengroep heeft een biologisch perspectief, bijvoorbeeld Vereniging voor natuurbehoud. Zij onderzoeken de omgeving en komen tot een advies voor de provincie. Doel is om tijdens de presentaties te komen tot een advies in samenhang met andere belangengroeperingen.
Voor afbuigers
Leerlingen doen onderzoek in een natuurgebied vanuit het standpunt van een belangengroep. Deze belangengroep heeft een niet-biologisch perspectief, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die duurzaam wil bouwen. Zij onderzoeken de omgeving en komen tot een advies voor de provincie. Doel is om tijdens de presentaties te komen tot een advies in samenhang met andere belangengroeperingen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij SLO-medewerkers voor biologie Maaike Rodenboog
en Ange Taminiau

Downloads

Kies jij biologie?
Omschrijving Download
Lesmateriaal doorstromers havo/vwo

PowerPoint voor de module van de doorstromers

Lesmateriaal afbuigers havo/vwo

Docentenhandleiding havo/vwo

Informatie over de inhoud van het vak biologie die in de hele onderbouw aan bod kan komen is te vinden op www.leerplaninbeeld.slo.nl. Tevens zijn daar beschrijvingen van doorlopende leerlijnen te vinden van de onderbouw naar de bovenbouw voor het vak biologie en het leergebied Mens en natuur.