Economie
SLO heeft een tweetal gedifferentieerde modules voor economie ontwikkeld. De modules kunnen aanvullend gebruikt worden bij uw eigen methode.

Uitgangspunt bij de modules is geweest om leerlingen een goed beeld te geven van wat economie is en hoe het vak wordt vorm gegeven in de Tweede fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan economie te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken.

De module gaat nader in op het concept MARKT en de situaties of gebeurtenissen waarin dit concept aan de orde komt. Is de leerling in staat om in verschillende contexten 'de economische bril' op te zetten? Het lesmateriaal is er in twee varianten: één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers).

Beschrijving van de modules

Voor doorstromers en wikkers en wegers
Leerlingen worden met herkenbare situaties geconfronteerd waarin met name het concept MARKT een rol speelt. Bronnen moeten worden geanalyseerd en kennis moet worden toegepast. In de verschillende opdrachten is onderscheid aangebracht middels zogenaamde toetswoorden. Deze toetswoorden geven het gewenste beheersingsniveau per opdracht aan (memoriseren, begrijpen en toepassen).  Verschillende perspectieven komen in de module aan bod. Het perspectief van de consument, de producent en de overheid. Is de leerling in staat deze verschillende 'brillen' op te zetten?

Voor afbuigers
De module voor de afbuigers hanteert dezelfde principes als die voor de doorstromers, wikkers en wegers. Dezelfde soort problemen, context en concept en de verschillende perspectieven, alleen dan meer toegepast op de leerlingen uit het N profiel en C&M profiel. De aard van de context verschilt evenals de te behandelen begrippen en gewenste niveau. Enerzijds meer toegepast en creatief, anderzijds wat analytischer en wiskundiger. 

Downloads

Kies jij Economie?
Omschrijving Download
Lesmateriaal doorstromers havo-vwo

Lesmateriaal afbuigers

Docentenhandleiding