Natuurkunde
SLO heeft een tweetal gedifferentieerde modules voor Natuurkunde ontwikkeld. De modules kunnen aanvullend gebruikt worden bij een eigen methode.

Uitgangspunt hierbij is geweest om leerlingen een goed beeld te geven van wat natuurkunde is en hoe natuurkunde wordt vorm gegeven in de tweede fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan natuurkunde te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken.

In de module 'Bewegen' komen afstand-tijd en snelheid-tijd grafieken aan de orde met behulp van videometen. In 'Zon, aarde en maan' gaat het over de beweging van de aarde, de bouw van ons zonnestelsel en over energievoorziening.
Het lesmateriaal is er in twee varianten: één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers).

Beschrijving van de modules

Bewegen: in dit onderdeel wordt het betreffende onderdeel uit het leerboek gebruikt. De verschillende begrippen (afstand, snelheid, versnelling)  worden verder uitgewerkt m.b.v. 'videometen'. Dit zijn 'losse' onderdelen die horen bij dit onderwerp en waaraan leerlingen min of meer zelfstandig kunnen werken. Afhankelijk van het feit of leerlingen bedreven zijn met videometen, wordt eerst aandacht gegeven aan de techniek en vervolgens wordt deze techniek gebruikt om antwoorden te vinden op vragen in de mechanica.

Zon, aarde en maan: een onderwerp waarin een aantal aspecten zitten: 'van klein naar groot' als aanknopingspunt voor de beschrijving van atomen en moleculen tot het planetenstelsel, Melkwegsystemen. En: radioactiviteit (energieproductie in zon en sterren) en leefmilieu op de verschillende planeten. Bij dit onderwerp kan (sterk) gedifferentieerd worden door opdrachten te geven waarvoor veel natuurkundige kennis nodig is (levensloop van een ster, de C-14 methode om de leeftijd te schatten, ....) en meer beschrijvende opdrachten (wat heeft een mens nodig om te overleven op Mars, beschrijf de levensloop van een ster zoals de zon,...).

Voor nadere informatie kunt u terecht bij SLO-medewerker voor natuurkunde Jos Paus.

Downloads

Kies jij natuurkunde?
Omschrijving Download
Lesmateriaal doorstromers havo/vwo

Lesmateriaal afbuigers havo/vwo

Docentenhandleiding havo/vwo

Informatie over de inhoud van het vak natuurkunde die in de hele onderbouw aan bod kan komen is te vinden op www.leerplaninbeeld.slo.nl. Tevens zijn daar beschrijvingen van doorlopende leerlijnen te vinden van de onderbouw naar de bovenbouw voor het vak natuurkunde en het leergebied Mens en natuur.