Scheikunde
SLO heeft gedifferentieerd lesmateriaal voor scheikunde ontwikkeld. Het lesmateriaal bestaat uit drie verschillende lesmodules. Voor de havoleerlingen die het vak wel kiezen (doorstromers) en niet kiezen (afbuigers). Hetzelfde geldt voor het vwo alleen dan op een moeilijker niveau. Het lesmateriaal is als aanvulling op de methode.

Uitgangspunt hierbij is geweest om alle leerlingen een goed beeld te geven van scheikunde.
En om beide leerlingcategorieën, die van de doorstromers en afbuigers, uit te dagen om te onderzoeken, te leren en te ontdekken.
De doorstromers (leerlingen die het vak gaan kiezen) leren bovendien hoe dit vak in de tweede fase wordt vormgegeven. Bij de afbuigers (leerlingen die het vak niet gaan kiezen) wordt meer het accent gelegd op zaken die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling. Dit betreft vaak zaken van maatschappelijk belang, waar de niet-kiezers naar verwachting met plezier aan kunnen werken.
De twee varianten van de drie modules zijn, wat opzet betreft, op elkaar afgestemd voor docenten die beide groepen bij elkaar in één klas hebben.

De drie modules zijn:

  1. Stoffen en hun reacties
  2. Veiligheid en energie
  3. Overal is scheikunde

Docenten die zes weken ter beschikking hebben, kunnen zowel voor Modules 1, 2 als voor Module 3 kiezen. Voordat de leerling aan een module begint, is het desgewenst mogelijk de al geleerde stof uit de eigen methode snel te herhalen. Door dit flexibele systeem kan de leerling dus ook ‘instappen’ als de eigen methode niet geheel afgerond is.

Beschrijving van de modules

Module 1: De opzet en inhoud van Module 1 is vrij traditioneel. Hier komen basisbegrippen als ‘stof’, ’element’ en ‘reactie’ aan de orde. Er is bovendien ruime aandacht voor ‘hoeveelheden’. De verdieping zit vooral in de bijbehorende vragen/opdrachten.

Module 2: In Module 2 worden dieper dan in de gebruikelijke leerboeken op ‘veiligheid’ en ‘energie’ ingegaan.

Module 3: Module 3 is, zoals de titel al aangeeft, contextueel opgebouwd. De ervaring leert dat ook niet-kiezers een dergelijke benadering aantrekkelijk vinden, voor de doorstromers is het duidelijk een opstapje naar de context-conceptbenadering in de tweede fase. Dit weerspiegelt zich ook in de titels van de onderdelen:

  • 3.1 Voeding, dranken en gezondheid
  • 3.2 Verkeer en landbouw
  • 3.3 Lucht
  • 3.4 Oppervlaktewater
  • 3.5 Huishouding

Elke paragraaf wordt afgesloten met een flinke serie vragen/opdrachten. Ook hier heeft de docent een grote keuzevrijheid. Bij vrij veel opdrachten speelt op verschillende manieren internet een rol: opzoekopdrachten, informatie verkrijgen, illustratieve filmpjes, interactieve programmaatjes.

Voor nadere informatie over organisatorische zaken kunt u terecht bij SLO-medewerker Frederik Oorschot voor vakinhoudelijke zaken bij Emiel de Kleijn

Downloads

Kies jij scheikunde?
Omschrijving Download
Lesmateriaal doorstromers havo

Lesmateriaal doorstromers vwo

Lesmateriaal afbuigers havo

Lesmateriaal afbuigers vwo

Docentenhandleiding havo

Docentenhandleiding vwo